Lethwei in Japan 13 Results

(1) စောဆဝါး (Saw Sar Wah) နဲ့ တိုခဲရှိ (Tokeshi) ပူးတွဲသရေပါ။

(2) ထွန်းနိုင်ဦး (Tun Naing Oo) ဟာ ဂျပန်ကစားသမား ခစွတ်ခိ ခိတနို (Katsuki Kitano) နဲ့ 65 kg တန်းမှာ ထိုးကြရာမှာ ထွန်းနိုင်ဦး ပထမအချီမှာ အလဲထိုးခံရပါတယ်။ ဒူးနဲ့ အတိုက်ခံရတာပါ။ ထွန်းနိုင်ဦး အရှုံးပါ။

(3) ရှူဟီ ဟီဂါရှီ (Shuhei Higashi) နှင့် စောဒါဝိတ် (Saw Dar Weik) သရေပါ။

(4) ဂျပန် ခဇုဟယု ဝခနို (Kazuharu Wakano) နဲ့ ဘရာဇီးလူမျိုး ပီလိုစန်တာနာ (Pilao Santana) တို ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ ပီလိုစန်တာနာ က ပထမအချီမှာပဲ အနိုင်ရ။

(5) ယိုရှီနိုရီ ရှိမဒ (Yoshinori Shimada ) နဲ့ တကုရ နိရှိဇဝ (Takuya Nishizawa) တို့ ထိုးကြတာ သရေ (Draw) ကျပါတယ်။

#MLC

#MyanmarLethweiCollection