Featured Video Play Icon

Lethwei Fight -3 Media Day

Lethwei Fight-3 အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ Media Day (18.11.2019) မှာ တာဝန်ရှိသူများရဲ့ ပြောကြားချက်များနှင့် ပွဲစဉ်များအကြောင်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။